SERWIS

SERWIS

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia usterki Joule. W celu zgłoszenia usterki prosimy o wysłanie odpowiednio wypełnionego arkusza na adres firmy. W celu przyspieszenia realizacji napraw możliwe jest wysłanie wyraźnie wypełnionego arkusza wraz z odręcznym podpisem Inwestora oraz potwierdzeniem nadania listem poleconym na adres email: biuro@joule-pl.pl :

Formularz zgłoszenia usterki urządzenia Joule