Regulamin Strony

Regulamin Strony

Regulamin korzystania ze strony

  • Użytkownicy obowiązani są do wykorzystywania treści zawartych na stronie www.joule-pl.pl wyłącznie na użytek osobisty. Powielanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści strony jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Joule Group – Joule Polska Sp. z o.o.
    Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, w szczególności sprzecznymi z ustawą karną oraz ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  • Nazwa Joule oraz wszelkie materiały zawarte na stronie stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz objęte są ochroną, o której mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
    Materiały zawarte na stronie chronione są prawami autorskimi.Ochroną praw autorskich objęte są w szczególności: Nazwa Joule , Znaki towarowe, Materiały oryginalne, Teksty, Zdjęcia, Grafika.

joule manufacturing excelence logo